SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash.

BALTIJAS CEĻŠ

1989 - 2009

BALTIC WAY


KĀ TAS VISS NOTIKA / HOW DID IT ALL HAPPEN

TV SIŽETS / TV STORY (Latvian) [būs pieejams vēlāk]

 

BALTIJAS CEĻŠ

Roka roku, ciems ciemu, pilsēta pilsētu, tauta tautu rokās tur! Lielpilsētās, laukos, šosejās stāv rokās sadevušies Baltieši. Tie Brīvību nelūdz – pieprasa!

1989., 1990., 1991., . . . . . 2007., 2008., 2009.

Drīz jau divdesmit gadi būs pagājuši. Divdesmit vasaras, divdesmit ziemas, tikpat pavasaru, tikpat rudeņu. Tie, kas mazi toreiz – tagad lieli.

Ko, nu jau lielie, atceras, ko redz, ko saprot, nesaprot? Kāds ir bijis viņu, kāds ir bijis mūsu, kāds ir bijis arī Tavs Baltijas ceļš?

2007. gada jūlijā jaunie fotogrāfi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ar Eiropas kultūras fonda atbalstu (European Cultural Foundation) devās aptuveni divu nedēļu braucienā pa 1989. gadā izveidotā „Baltijas ceļa” maršrutu.

Fotogrāfu mērķis ir, veicot šo simbolisko maršrutu, iemūžināt fotogrāfijās savu skatījumu par to, kas viņiem ir „Baltijas ceļš”, kā viņi to uztver un saprot gandrīz 20 gadus pēc tam, kad trīs Baltijas valstu iedzīvotāji sadevās rokās, lai parādītu visai pasaulei savu vēlmi pēc brīvības un neatkarības.

Šī brīvība tika sasniegta. Kāds ir šis „Baltijas ceļš” un kur tas mūs ir atvedis? Tāds ir projekta laikā galvenais jauno fotogrāfu uzdotais jautājums, kuri „Baltijas ceļu” atceras tikai no bērnības atmiņām.

Šim ceļam ir ne tikai simboliska un vēsturiska vērtība, tas arī atspoguļo mūsu valstu ikdienas dzīvi, jo iet gan pa maģistrālēm (VIA Baltica), gan pa lauku ceļiem (Rūjiena – Tūri ceļa posms). Tā malās var vērot gan urbānas jaunceltnes, gan pamestas fermas, jaunas privātmājas un sabrukušas viensētas. Šis ceļš ir vēstures liecība par to, kas ar mums ir noticis pēdējos 20 gados.

Projekta laikā dalībnieki devās no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas caur Vīlandi, Tūri, Rūjienu, Valmieru, Cēsīm, Siguldu, Rīgu, Pasvali, Paņevežiem līdz Lietuvas galvaspilsētai Viļņai.

No Latvijas puses projektu organizēja apvienība „UrbanTrip”, kuras darbības pamats ir sociāli nozīmīgā fotogrāfija.

Fotoprojekta „Baltijas ceļš” vadītājs
Ervins Labanovskis
ervins@urbantrip.lv

THE BALTIC WAY

Hand with hand, town with town, city with city, nation with nation handled. In cities, in countryside, on highways people from all the three Baltic states stand holding hands. Not begging for freedom- demanding it!

1989., 1990., 1991., . . . . . 2007., 2008., 2009.

Almost twenty years have passed. Twenty summers, twenty winters, as many springs and autumns. Those who where small are grown - ups now.

What do they remember and see? What they do understand and what not? How was “The Baltic Way” for them, how it was for us? And for you?

With the support of European Cultural Foundation in July, 2007 , a group of young photographers form Latvia , Estonia , and Lithuania begun their two-week journey along “The Baltic Way” itinerary originated in 1989.

The aim of the photographers was, by covering this symbolic itinerary, eternalize their view about “The Baltic Way”, to show what does it mean for them, how they comprehend and understand it almost twenty years after people from the three Baltic states joined hands in order to prove the world their longing for freedom and independence.

The freedom was gained. “The Baltic Way ”- what's it like and where has it brought us? That is the main question set by the new photographers who remember “The Baltic Way” only from their childhood memories.

The itinerary carries not only symbolic and historical significance, it also reflects everyday life of our states, as it goes through the main roads (VIA Baltica) and through the mud roads (Rūjiena -Tūre hac). Alongside there are urban construction projects, abandoned farms, brand new private houses, and ruinous farmsteads. This itinerary serves as a historical testimony of our lives during the past 20 years.

The project started from the capital of Estonia – Tallinn, then went through Vīlande, Tūre, Rūjiena, Valmiera, Cēsis, Sigulda, Riga, Pasvali, Paņeveži, and ended in Vilnius - the capital of Lithuania.

The organizer from Latvian side was the association “UrbanTrip” who focuses on socially important photography.

Ervins Labanovskis
Manager of the photo project “The Baltic Way”
ervins@urbantrip.lv

Translated version powered by Līvija Nitiša

ATBALSTA