simbols
Kaspars Breidaks Pukis Ervins Labanovskis
Solvita Jānis Pēteris Anna
Garjanis Simonas Jerry Justas Patriks
Una Brogan Loman Reid Egle Bjorns Ilmārs
         
   
ATBALSTA urbantrip pb Robežsardze Latvijas zaļā kustība Starptautiskā jaunatnes aģentūra Rīgas Brīvosta
"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."