Līga Saulīte

Līga Saulīte

"Es mācos fiksēt dabu fotogrāfijās, jo man patīk tās svaigums un krāsas.

Jūra, kaiju klaigas un pirmais pavasara lietus.

Saule un vējš.

Dzeltenās pieneņu pļavas zem zilām vasaras debesīm.

Sliekas zem zemes un putni gaisā.

Es vēlētos, lai tas viss nepazūd.

Pasaule eksistē, pateicoties neredzamām līnijām un mijiedarbībām, kas mūs
visus savstarpēji saista.

Es – Tu – Viņš – Viņa – Mēs. Mēs apdzīvojam vienu planētu.
Ne[a]izmirstiet."

GALERIJA