Pēteris Brīniņš

Pēteris Brīniņš

Reizēm paskrienot garām vējam,
Reizēm metot milzu bezdibeni,
Var ieraudzīt savu atspulgu, samaitātu riteņu detaļas
Un realitāti.

Reizēm detaļas pašas kupenās krīt,
Tās krīt kā sniegpārslas- aumaļām.

Reizēm izdodas redzēt ieraudzīto,
Reizēm izdodas to ierāmēt,
Bet ne vienmēr izdodas ar to ko pateikt.

Reizēm man izdodas pastāstīt,
To ko redzu, to ko dzirdu,
Bet grūti pielāgoties citiem.

Jāmācās.

GALERIJA